Ứng dụng Blockchain vào nền tảng B2B

Biastek-blockchain-b2b-platform

Trong bài viết này, biastek mô tả cấu trúc của một nền tảng B2B ứng dụng công nghệ Blockchain chain vào để quản lý nguồn gốc các sản phẩm, cấp phát tokens để thực hiện các giao dịch, các dự liệu quan trọng sẽ được lưu trữ dưới blcockchain đảm bảo tính an toàn và minh bạch dữ liệu

(1) HFL-Dapp là dạng Dapp quản lý các order và transacttions, được lưu trữ dưới Hypeledger Fabric

(2) Database của B2B Platform

(3) Hyperledger Composer là  APIs kết nối tới Hyperledger Fabric

(4) Hyperledger Fabric là blockchain framework phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng để lưu trữ các giao dịch (transactions)

(5) Hyperledger BlockExplore là dạng Web-based để hiển thị các thông tin của Hyperledger blockchain như là : transaction hash, block number

(6) Hyperledger Surveillance là dạng web-based monitoring dùng để theo dõi các hoạt động của Hyperledger blockchain

(7) Ethereum Gateway kết nối  Hyperledger và  Ethereum lại với nhau

(8) ETH-Dapp là dạng Dapp quản lý user và cấp phát tokens cho user sử dụng để giao dịch

(9) Ethereum proxy là APIs kết nối tới Ethereum blockchain

(10) Load balancer là balance the nodes of  Ethereum

(11) Bootnode 1 kết nối Geth1a và Geth1b

(12)Bootnode 2 tương tự bootnode1

(13)  Ethereum BlockExplore là dạng Web-based để hiển thị các thông tin của  Ethereum blockchain như là : transaction hash, block number

(14)  Ethereum Surveillance là dạng web-based monitoring dùng để theo dõi các hoạt động của Ethereum blockchaim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *