Mastering Ethereum-Andreas Antonopoulos

Mastering Ethereum

Trong chuyên mục giới thiệu sách hay về công nghệ Blockchain, BiasTek muốn giới thiệu một quyển sách liên quan đến một trong những framework nổi tiếng về Blockchain đó là Ethereum. Mastering Ethereum là rất hay để tìm hiểu về Ethereum. Nội dung của sách gồm:

Giới thiệu về Ethereum

Cryptography

Wallets

Transactions

Smart contract and Solidity

Smart contract and Vyper

Smart contract security

Tokens

Oracles

Decentralized Application

Ethereum Virtual Machine

Consensus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *