Blockchain Ethereum (p0) – Chương Trình Học Công Nghệ Etherum Blockchain

Ethereum Blockchain

Blockchain, công nghệ ứng dụng rất thành công trong tiền kỹ thuật số được biết đến với Bitcoin. Ngoài ứng dụng trong lĩnh vực cryptocurriences, blockchain còn ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: fintech, y tế, bảo hiểm, truy xuất nguồn gốc, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý tài sản, kể cả game.

BIASTEK giới thiệu khóa học công nghệ Blockchain trên nền tảng Ethereum với nội dung như sau:

 1. Lý Thuyết Ethereum Blockhain
 2. Cài đặt Ethereum Blockchain
 3. Smart Contract
 4. Lập trình ngôn ngữ Solidity
 5. Ethereum Tools
 6. Tương tác với Ethereum Blockchain
 7. Nodejs với Ethereum Blockchain
 8. Java với Ethereum Blockchain
 9. Golang với Ethereum Blockchain
 10. Bài tập ứng dụng Ethereum Blockchain
 11. Dự án thực tế Ethereum Blockhain
 12. Tài nguyên về Ethereum Blockchain

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *