Blockchain Ethereum (p2) – MetaMask Wallet

Metamask-wallet-biastek

MetaMask là gì? Hướng dẫn cài đặt, tạo tài khoàn và sử dụng MetaMask

  1. MetaMask là gì ?

MetaMask là một tiện ích mở rộng trên trình duyệt web và là ứng dụng trên điện thoại. MetaMask sẽ giúp chúng ta liên kết được với Ethereum Network, tạo account, wallet, quản lý tiền Ether của người dùng. Ngoài ra, MetaMask còn hỗ trợ các test networks. Test networks là các mạng tương tự như mạng Ethereum nhưng tiền (tokens) trong các mạng này sẽ không có giá trị thực tế và ta có thể lấy tiền từ các faucets và trải nghiệm tương tự như trên mạng Ethereum chính thức.

2. Tạo tài khoản trên MetaMask

Khi ta tạo 1 tài khoản, MetaMask sẽ được cung cấp 1 chuỗi kí tự gồm 12 từ có phân biệt thứ tự các từ. Nếu đã có tài khoản trước đó, ta vào “Import Wallet”, nhập chuỗi kí tự đó và password mới. Tuy nhiên ở đây ta sẽ tạo tài khoản mới, vào “Create a Wallet”.

Tạo mới hoặc import wallet trong MetaMask

Sau khi cung cấp Mật khẩu và 12 ký tự xác thực, chúng ta sẽ có account đầu tiên như hình bên dưới. Ta có thể tạo thêm account/wallet để thử nghiệm chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản.

Giao diện MetaMask

3. Nhận Ether từ Faucet

Để nhận tiền từ faucet chúng ta sẽ chuyển sang mạng thử nghiệm (testnet), ở đây chúng ta chọn Ropsten Testnet. Để nhận Ether từ Faucet. Ta chọn “Deposit”.

Nhận Ether từ faucet

Chọn “request 1 ether from faucet”, ta sẽ được yêu cầu liên kết với account. Chọn “Connect”.


request 1 ether from faucet

Kết quả sau khi nhận mỗi tài khoản 1 Ether

Nhận Ether thành công

4. Chuyển Ether giữa các tài khoản

Chúng ta sẽ tiến hành chuyển Ether từ “Account 1” sang “Account 2” . Từ cửa sổ Account 1, ta chọn “Send”. Ta cần nhập address của Account 2, address của các account sẽ có dạng “0x…”. Thông tin address có thể được lấy dễ dàng trong phần thông tin của account. Hoặc ta có thể chọn nhanh “Transfer between my accounts” và chọn Account 2. Ta sẽ chuyển 1 Ether từ Acount 1 sang Account 2. Mức Transaction Fee có thể chọn tùy ý. Ở đây ta đang thử nghiệm nên sẽ chọn mức “Fast”. Chọn “Next”.

Send Ether

Kết quả chuyển Ether thành công

Chuyển Ether thành công

Bên cạnh đó chúng ta có thể kiểm tra thông tin chi tiết của transaction trên “Etherscan” bằng cách nhập ID của transaction hoặc bấm trực tiếp vào hình mũi tên nhỏ.

Giao dịch chuyển Ether thành công trên Etherscan

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc tìm hiểu và thao tác trên MetaMask!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *