Blockchain cơ bản (p3) – Các Giai Đoạn Phát Triển Của Công Nghệ Blockchain

Blockchain cơ bản (p3) giới thiệu về 3 giai đoạn phát triển của công nghệ blockhchain. Trong mỗi giai đoạn Blockchain sẽ tập trung vào từng lĩnh vực cụ thể

Giai đoạn 1 – Tiền kỹ thuật sô (Cryptocurrencies): Đây là thế hệ ứng dụng blockchain vào lĩnh vực tiền kỹ thuật số bao gồm chuyển đổi tiền tệ, kiều hối và hệ thống thanh toán kỹ thuật số. Lĩnh vực nay khá quen thuộc với chúng ta và Bitcoin được xem như là đại diện của thế hệ này.

Giai đoạn 2 – Hợp đồng thông minh (Smart Contract): Ngoài việc ứng dụng blockchain vào cryptocurrencies, con người đã suy nghĩ và ứng dụng vào các lĩnh vực khác với sự tiện lợi của smart contract. Các ứng dụng phổ biến trong giai đoạn này liên quan đến các ứng dụng về tài chính, bảo hiểm, truy xuất nguồn gốc, y tế, game (cryptokitties) và kể quản lý chính phủ (Estonia). Ethereum được xem như là framework đại diện cho giai đoan với sự phát triển các ứng dụng dựa trên Ethereum framework. Các giải pháp và ứng dụng liên quan đến công nghệ Blockchain sẽ được trình bày chi tiết trong bài viết sau

Giai đoạn 3 – Khả năng mở rộng (SCALABLE BLOCKCHAIN): Mở rộng quy mô hiện đang là vấn đề chính của các nển tảng blockchain, hầu như các nền tảng đều thực hiện giao dịch khá chậm tùy thuộc vào giải thuật đồng thuận của từng nền tảng.

Ethereum đang phát triển giải pháp mở rộng hệ thống blockchain với tên gọi là Ethereum’ Plasma


Image from https://www.plasma.io/ show the part of Ethereum Plasma

Đối với Bitcoin, Lightning là một giải pháp đang được họ đề xuất và triển khai

Loạt bài Blockchain cơ bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *